De oorsprong van het woord 'Karate'


Voortdurend aangevallen landbouwers zijn begonnen met het ontwikkelen van de verdedigingsmethode "naakte handen". Deze gevechtsmethode kreeg de naam "Karate" (omwille van zijn Chinese oorsprong). Gedurende deze tijd werd "Karate" geschreven als "Kanji" (de Chinese karakters) wat stond voor "de Chinese Hand".

De uitvinder van de moderne karate Meester Gichin Funakoshi (overleden in 1957 op 88 jarige leeftijd), veranderde deze "Chinese Hand" in "Lege Hand". Hij voegde ook het karakter "Do" (de Weg) aan het woord Karate toe. Voor deze grootmeester betekende "Karate-Do" niet alleen een gevechtssport maar ook een weg ter ontwikkeling van zijn eigen karakter en persoonlijkheid.


De oorsprong van Academie Blancke


De zaalmeester, Maurice Blancke, kan terugkijken op meer dan 40 jaar ervaring. Tijdens een muzikale tournee in Frankrijk, kreeg hij de gelegenheid ingewijd te worden door n van de grootste karateka van zijn tijd. In de ban van deze kunstvorm, toen nieuw in Europa, besliste hij zijn inwijding te verlengen. Het werd een passie. Na een bezoek te Japan, Okinawa (mede aan de oorsprong van de sport), verbeterde hij zich in landen als Engeland, Duitsland en Frankrijk. Door zijn jarenlange ervaring en het bereiken van de 9de Dan is hij in staat anderen advies te geven om hun vaardigheden te verbeteren. Vandaag de dag wordt hij bijgestaan door zijn zonen Gunther Blancke (4de Dan) en Hedwig Blancke (2de Dan). Hedwig Blancke heeft zich geconcentreerd op de beoefening van de techniek zelf van Karate-Do, wat hem een goede leermeester maakt voor de jongste beoefenaars. Zijn broer Gunther Blancke (op de tatami vanaf 4 jarige leeftijd) heeft zich meester gemaakt van specifieke technieken zoals armklemmen en wurgtechnieken, beoefening van Katana, Sas, Tonfas (verdedigingswapen van de Amerikaanse politie) en manipulatie van de Nunchakus, welke hij op een verbazingwekkende manier beheerst. Deze sterke ploeg maakt van de Academie Blancke een veelzijdige plaats ter beoefening van het Karate-Do.

Anatomie1. Het menselijke lichaam bestaat uit meerdere vitale punten, Kyusho genaamd. Een aanval hierop kan letsels veroorzaken welke tot de dood kunnen leiden. Het gaat hier om zeer kwetsbare punten meestal gesitueerd op de centrale meridiaan van het lichaam. Het resultaat van een aanval hangt af van de gevoeligheid van de zone en de intensiteit van de aanval.

2. De kennis hiervan laat de karateka toe deze punten, die meestal gegroepeerd zijn per zone, bij de tegenstander te viseren. Maar in de eerste plaats laat het hem toe zijn eigen zwakke punten te kennen en te beschermen.

3. We kunnen stellen dat een stevig gebrachte aanval op een van hen een schokgolf veroorzaakt die zich uitbreidt naar de meest nabijgelegen vitale punten. Daarbij kunnen de volgende zones onderscheiden worden :

- jodan (hoog niveau) : gezicht, hals, nek.
- chudan (midden niveau) : borst, buik, rug, nieren, ribben.
- gedan (laag niveau) : onderbuik, benen.

Bij competitie is het preciseren van de slagen soms moeilijk. De beoefenaar zal zich eerder op één van de bovengenoemde zones richten dan op één van de specifieke punten. De gedan-zone is verboden tijdens competitie.

Deze niet toegelaten slagen buiten beschouwing gelaten, is het hedendaags beoefenen van karate niet gewelddadig en gebaseerd op respect tegenover de tegenstander.Anatomie Karate